Tilbake

 


Februar

 
  1. Sterk i skrøpelighet

  2. Det er håp!

  3. Seg selv en lov

  4. Ikke egen fortjeneste!

  5. Hva liter du på?

  6. Bli ikke liggende etter!

  7. Nådelønnen venter på deg!

  8. Den som har øre, han høre!

  9. Hør! Så skal ...!

10. Tjen hverandre!

11. Ånden gjør levende!

12. Løft hodet!

13. Hans fornedrelse - vår frelse!

14. Stå stille og gi akt!

15. God jord

16. Hans makt og gjenkomst!

17. Alt er deg gitt!

18. Sann Guds pris

19. Den trofaste Gud!

20. Lys i Ham!

21. Ta imot!

22. Den sanne sabbat

23. Bare Ún!

24. Han er nær hos dem som ...

25. Gud, vår frelser!

26. Verdens frelser!

27. For ugudelige!

28. Det sanne borgerskap

29. Han frelser dem som ...