ll

10 Januar
  

Tjen hverandre!

   Tjen hverandre i kjærlighet. Gal 5:13

   «Etter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den,» står det i 1 Pet 4:10.
   Gud har - tvert imot det meste av den forkynnelse du hører - overhodet ikke bruk for din tjeneste. - Nei, Han lar seg i det hele tatt ikke tjene av menneskehender! (Apg 17:25). - Og som Han selv sier til sine disipler: «Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i manges sted.» (Matt 20:28; Mark 10:45).
   I ditt forhold til Gud er det aldri tale om tjeneste, men fra den dag av, da du kom til tro på den Herre Jesus, er du en Guds venn som hver dag får sette deg til, og ete ved Hans bord, slik som den lamme Mefiboset fikk ete ved kong Davids bord, for sin far Jonatans skyld.
   Jesus sier ved et tilfelle til sine disipler: «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere ... Men dere har jeg kalt venner.» (Joh 15:15).
   Er ikke dette gått opp for deg, at Han betrakter deg som sin venn, da befinner du deg ennå i et tvangsforhold du er i behov av å fris ut fra!
   Det er dine medmennesker Han ønsker du skal tjene. - Som det heter: «La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk.» (Gal 6:10).
   Skal vi tale om at vi overhodet har noen tjeneste for Gud, så er det å tjene hverandre!
   Slik forkynner apostelen Johannes det for oss: «Dette er Hans bud, at vi skal tro på Hans Sønns, Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik Han bød oss.» (1 Joh 3:23).
   Hva står det her om vårt forhold til Gud? - At vi skylder Ham noe? - Nei, kun at vi skal tro på Hans Sønns, Jesu Kristi navn; hvilket jo vil si å tro på Hans gjerning her på jord og i himmelen - nemlig Hans frelsergjerning!
   Men våre brødre, de skylder vi å elske! - De som har del i det samme fall, og den samme oppreisning, som oss selv! De som er elsket av Gud, ikke for sin egen, men for Jesu Kristi skyld. Skulle vi da ha rett til å bære på noe ondt imot dem?
   Slik taler Guds ord om det!
   - Vi er ikke kalt til noen trelletjeneste, men til fullkommen frihet i Jesus Kristus! Vi er ikke lenger Ham noe skyldig, for gjelden, den er betalt!