ll

11 Januar
  

Han meg holder fast!

   Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min Far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min Fars hånd. Joh 10:28-29

   Dette sier Jesus om sine får. Det vil si, de som har tatt sin tilflukt til Ham, eller som Han uttrykker det i denne sammenheng: «De som hører min røst!»
   Men hva er det da å høre Hans røst? - Er jeg blant dem som hører eller bare bedrar jeg meg selv, ved min tro?
   Det står om Jesu virkning på sine omgivelser blant annet: «Alle tollere og syndere holdt seg nær til Ham for å høre Ham.» (Luk 15:1).
   Det var altså ikke først og fremst Hans utseende eller fremtreden, tegn og under, som trakk dem til Ham, men Hans røst, og da ikke klangen av den, men det Han forkynte, og som de hørte!
   Det var altså det budskap de hørte som forårsaket at de holdt seg nær til Ham.
   Slik er det vel også med deg? Det er vel det du har hørt av og om Jesus, som gir også deg frimodighet til å komme til Ham, tross all skrøpelighet og synd du ser hos deg selv?
   Dette er Hans får! - Og hør hva Han sier om dem - om deg!: «Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt!»
   Tenk hvilken gave og forsikring å få! Først forsikringen om selve gaven, det evige liv, og så forsikringen om at det aldri kan bli tatt fra deg igjen! For - som Han legger til - den som har kommet til Ham på grunn av det ord de har hørt, de har også kommet til Faderen - ja, «deres liv er skjult med Kristus i Gud.» (Kol 3:3). Og ingen tar noe fra Ham!
   Den eneste fare som da står igjen er at du selv velger å gå bort, at du lar deg lokke av noe annet, slik som Paulus klager over sin venn: «Demas forlot meg, fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden, og reiste til Tessalonika.» (2 Tim 4:10).
   La oss be til Gud over denne fare i dag. - Han er også mektig til å bevare oss fra den!