ll

12 Januar
  

Kom! - Den som vil

   Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men dere ville ikke. Matt 23:37

   Aldri skal du kunne stille deg frem på den siste dag og si: «Meg ville Han ikke frelse!» - Han som i sitt ord forkynner og forsikrer: «Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.» (1 Tim 2:4).
   Du ser at heller ikke du er satt utenfor her, men forsikres tvert imot om at også nettopp du er gjenstand for denne Hans frelsesvilje, som fremfor alt utfolder seg for oss i det som skjer på Golgata.
   Det kan, og bør få deg til å juble i dag, du som har kommet til Jesus på dette grunnlag. - Men i dette ligger også et veldig alvor over hvert eneste menneske - dersom de avviser denne Hans frelse, står de uten unnskyldning, for alt var ferdig også for dem, og igjen og igjen forsøkte Han å nå dem med sin forsikring.
   Ja, hva skal vel du si som leser nettopp nå? - Ikke bare har Han forsøkt å nå deg med sin forsikring, men du har også hørt den! - Om ikke før, så iallfall nå. Men du har vel også tatt imot det?
   Det er et særlig fint bilde Jesus taler til deg i, i denne teksten; Han bruker bildet om hønen og kyllingene. Hønen er nemlig særlig beskyttende overfor sine kyllinger, og om noen fare truer, så samler hun dem under sine vinger. Skal noen ramme dem, så må de ramme henne først!
   Det er dit Jesus vil ha deg! Derfor blir det også særlig ille om dette også skal lyde over oss, som den gang lød over jødefolket: «Men dere ville ikke!»
   Tenk å vise fra seg en slik frelse, og så bli stående ubeskyttet overfor disse krefter som bare arbeider på vår undergang! Han som er fienden blir betraktet som venn, og Han som virkelig er vår venn blir betraktet som vår fiende!
   Hør Jesu ord til deg i dag: «Hvor ofte jeg ville samle deg, som en høne samler kyllingene sine under vingene!»