ll

13 Januar
  

Åndens enhet

   - og legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens sambånd. Ef 4:3

   At dette er en viktig sak - ja, viktigere enn vi vanligvis er oss bevisst - det understrekes sterkt av Jesu ord om riket som er kommet i strid med seg selv: «Om et rike kommer i strid med seg selv, så kan det riket ikke bli stående.» (Mark 3:24).
   Der hvor altså fredens sambånd er blitt forstyrret eller brutt, der er det kommet inn noe fullstendig ødeleggende! Dette er du kalt til å ta livet av i fødselen! - Det er hva som ligger i «å legge vinn på!»
   Dette er noe som gjelder hele menigheten som sådan; djevelen sår ondt og resultatet blir ofte - fordi vi ikke ser i tide hvor dette stammer fra, og tar et redelig oppgjør med det - at menigheten splittes opp i partier. Og det skjer også de enkelte troende imellom.
   Dette er en meget alvorlig synd, det er å splitte opp og rive ned det som Ånden har bundet sammen! Det er jo Åndens enhet det er tale om her!
   Og Ånden knytter oss sammen i en sann og levende tro på Jesu Kristi evangelium!
   Det finnes nemlig også en splittelse som er helt uunngåelig, og nødvendig, det er den splittelse som har sin årsak nettopp i dette at noen rører ved det som vi er ett i etter Guds Ånd - og alene kan være ett i - nemlig troen på Jesu Kristi stedfortredende gjerning alene!
   Du er kun kalt til å følge det budskap du ble frelst ved, du er ikke forpliktet overfor noe menneske, organisasjon eller kirkesamfunn i denne sak! Du kan bare befinne deg innenfor deres rammer, så lenge de legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens sambånd. Det vil si, så lenge de forkynner evangeliet rent og klart, uten noe tillegg. Så lenge de vet å skjelne rett mellom lov og evangelium!