ll

14 Januar
  

Guds underfulle miskunnhet!

   Vis din miskunnhet i underfulle gjerninger! Sal 17:7

   «Dem som tar sin tilflukt til deg, frelser du med din høyre hånd fra deres motstandere.»
   Slik står det videre om Ham - og om dem som tar sin tilflukt til Ham. Du er vel en av dem? Da ser du her i dette løftesordet, hva du er gjenstand for - Guds underfulle miskunnhet, og Hans mektige frelserhånd!
   Denne Guds miskunnhet er så mye mer underfull idet den ikke er virksom i den grad du fortjener det, men på tvers av dette. «Jeg vil vise miskunn mot den jeg miskunner meg over, og være barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over.» (Rom 9:15).
   Det er den eneste forklaring du får på dette. Det har aldri sin grunn i det menneske som er gjenstand for Hans miskunnhet og barmhjertighet!
   Men så viser ikke Hans miskunnhets underfulle gjerninger seg nødvendigvis i, at Han retter ut alle veier for oss, slik at livet likesom «går på skinner.» - Nei, Han kan endatil gjøre veien særdeles kroket for oss når Han ser det nødvendig; for eksempel for at vi ikke skal stole på noe annet enn Hans underfulle gjerninger.
   Det vi skal glede oss over, ha fred ved og få hvile i, er dette at, enten Han retter veien ut for oss eller gjør den kroket, så har det sin grunn i Hans miskunnhet! - Det har en god hensikt, en frelsende hensikt!
   Det du skal få stanse ved, når du leser et ord som dette til deg i Skriften, det er det underfulle i at nettopp du, der du er nå, er gjenstand for himmelens Guds miskunnhet! Hans ønske er å vise deg miskunnhet, og frelse deg fra dine motstandere!
   Tror du Hans hånd er for kort til det?