ll

16 Januar
  

Fly til fristaden!

   Disse byene skal dere ha til tilfluktssteder for drapsmannen når han flykter fra blodhevneren. 4 Mos 35:12

   Gud hadde opprettet fristeder i Israel, dit den som hadde forbrutt seg kunne fly, og leve trygt i påvente av en rettferdig dom.
   Den som flyr til evangeliet, Guds nåde ved Jesus Kristus, vår Herre, han lever under Guds beskyttelse mot all dom! Om ham sies det: «Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør.» (Rom 8:33).
   Å ja, det er mange som vil anklage og dømme Guds utvalgte, verden er full av dem med djevelen selv i spissen, men innenfor fristadens murer kommer de ikke. Der er det Gud som råder og dømmer, og Han sier, som Brorson har uttrykt det så fint i sangen: «Gud for alle riker Dømmer selv og sier: Denne han er fri! Han er tod i Jesu blod, Satan, synd og død må rømme, Hvem vil meg fordømme?»
   Derfor lyder det også til deg i dag, du som vet med deg selv at du ikke kan bestå for den Hellige Guds dom ved ditt eget: «Fly til den fristaden skjønne, Frelserens vunder og sår!»
   Det er ennå mulig; den dag i dag står Han der med åpne armer også for deg. Han viser deg sine sår: Disse fikk jeg for deg! Det er den høyeste pris og ikke noe kan oppveie den! Så fly nå, i tro til Bibelens klare vitnesbyrd om, at Han tar imot syndere, tilgir dem alt og gjør dem til Guds barn, uforskyldt av nåde, kun for sin egen skyld!
   Du skal slippe å komme med betaling der hvor det allerede er betalt! Hvem ville vel finne på det i noen annen sammenheng? Men det trenger vi visst å minnes på igjen og igjen, også vi som har fått leve i og ved evangeliet i mange år allerede!
   En betalt regning er ikke noe du bekymrer deg over, men så snart den er kvittert ut og stemplet BETALT, er den tvert imot blitt et verdipapir du tar vare på med glede!