ll

18 Januar
  

Frelsende håp!

   - med håpet om frelse som hjelm! 1 Tess 5:8

   Vi taler gjerne om «bare» et håp! Håp er noe usikkert noe. Og slik er det jo også med de håp som er knyttet til de ting som er i verden. - Den arv du håpet på kan bli skuslet bort. Det menneske du satte din lit til kan dø. Den fremtid du håpet på kan bli brått avskåret ved sykdom eller død osv. - Men ikke så med det håp Skriften taler om. - Det betegner Peter som et levende håp, og viser oss dermed at det håp vi har er den oppstandne og evig levende frelser, Jesus Kristus!
   Vårt håp er en person! Derfor kan også Paulus skrive til romerne: «For i håpet er vi frelst.» (Rom 8:24).
   Var det ikke slik så hadde det vært en dårlig hjelm til beskyttelse mot fiendens våpen, men nå kan apostelen kalle det nettopp en hjelm, fordi han kjenner Guds hemmelighet, frelsen i Jesus Kristus alene!
   Du kan frimodig la denne hjelm - håpet om frelse - ta imot alle fiendens slag. Den tåler dem alle! For dette ditt håp - så sant det er det samme håp som Skriften holder frem for oss, og vi her taler om - det er Ham Skriften vitner slik om: «Se, løven av Juda stamme, Davids rotskudd, har seiret.» (Åp 5:5).
   Og hva vitner den om deg som seirer?: «De har seiret over ham (djevelen) i kraft av Lammets blod og det ord de vitnet.» (Åp 12:11). Altså ved det håp de hadde! Nemlig Lammets blod!
   Dette blod gjelder også i dag innfor Guds trone! - Ta din tilflukt til det!
   - Det er den hjelm som tåler alle fiendens angrep!