ll

2 Januar
  

Ordet var Gud!

   I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Joh 1:1-2

   Dette er også et av Guds mange navn: Ordet! Og her i teksten blir det forkynt oss at Han som ble født i Betlehem julenatt, levde sine vel 30 år her på jord som menneske og døde på et kors utenfor Jerusalems murer som en forbryter og gudsbespotter - mennesket Jesus fra Nasaret: Han er Ordet!
   Han er ingen ringere enn Gud selv! - Som vi leser det her: «Ordet var Gud!»
   Har dette sluttet å forundre deg? Har dette opphørt å være din grunn til frelsesvisshet - at Han som gjorde sin gjerning for deg, Han er Ordet, Han er Gud?
   Det var det store uuttømmelige under for disiplene dette, at de hadde vandret sammen med «Livets ord» som et menneske de kunne se, høre og ta på. (1 Joh 1:1-2).
   Han kom hit ned for å være vår frelser. - Han kom for å frelse sitt folk fra deres synder. (Matt 1:21). - Han tok på seg vår brøde, led for den og døde for den. Ja, måtte oppleve den ytterste gudsforlatthet midt i dødens nød for vår synds skyld. - Han kom for å bytte plass med oss!
   - Og dette menneske som stiller seg selv i denne situasjon for vår skyld, Han er altså Ordet, det evige Ord, som alt ble skapt ved - den evige Gud!
   Er det liketil å tro dette? Nei, det er ufattelig! - Men som Skriften her forkynner deg, likevel sant!
   Det er Gud selv som har gjort opp min sak! - Og da kan jo du og jeg i sannhet finne hvile i det.
   Måtte det ved Guds nåde og kjærlighet få følge oss gjennom hele det nye år som nå ligger foran oss!