ll

21 Januar
  

Veien!

   Og Han førte dem på rett vei. Sal 107:7

   Her må en tenke på det ord som Jesus talte: «Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» (Joh 8:12).
   Men når det naturlige menneske skal finne ut hva det vil si å følge Jesus, tenker det gjerninger! Jesus gikk jo omkring og gjorde godt, ergo er det å følge Ham, å gjøre det samme som Han gjorde.
   Ja, den som følger Ham vil også gjerne være som Ham - det er sant nok - men det å følge Ham er noe ganske annet.
   Disse ytre ting, trangen i hjertet etter å være mer som Ham osv., er bare utslag av å følge Ham, og dessuten omskiftende og ustabile idet de stadig forstyrres av vårt eget kjød.
   Jesus sier selv om det: «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» (Joh 8:31-32).
   Dette er hva Jesus vil med den enkelte av oss, den virkelige frihet: «Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri!» (Joh 8:36).
   Han var ikke kommet for å føre oss inn i en trelletjeneste, slik som du ofte kan få inntrykk av ved å betrakte den kristne virksomhet!
   Denne frihet får vi altså del i ved Hans ord! Det er Hans ord som må få opplyse oss om Hans tanker og vilje, og dermed få sette oss fri fra våre egne! Og Hans tanker og vilje er altså den fullkomne frihet for oss!
   Denne frihet har Han gitt oss i sin Sønn!
   «Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.» (Joh 15:7).
   Det som egentlig står her er: «Dersom dere blir i meg, ved at mine ord blir i dere.»
   La nå Herren få føre deg på rett vei! - Be Ham om å gi deg del i, og fylle deg med Kristi ord!