ll

22 Januar
  

Vær sindig og edru!

   Men alle tings ende er kommet nær. Vær derfor sindige og edrue, så dere kan be. 1 Pet 4:7

   Bønn forutsetter tro!
   De ting som kommer over verden i den siste tid er så skremmende og så overveldende, at de som hører Herren til og tror på Ham, fristes til å dras med av den frykt som verden har overfor dette. Verden som ikke har noe sted å vende seg eller henvende seg, i denne nød.
   Du har vel erfart hvor lite som skal til ofte, før det begynner å tårne seg opp for deg og fortone seg som noe nærmest uoverstigelig; du begynner å tvile på Herrens velvilje og hjelp, vantroen og mistroen tar mer og mer overhånd. Gud må vel ha forkastet den som opplever de vanskeligheter jeg opplever! osv. Du er ikke lenger åndelig edru!
   Å være åndelig edru er å holde seg til Herrens ord - det Han har sagt - og ikke til hva vi føler, kjenner på og tenker.
   Holder du deg til Guds ord, da kan du be i en hvilken som helst situasjon, selv om bønnen, ifølge dine følelser, ikke synes å nå til taket. Da er det en som så riktig har sagt: Men Gud er under taket!
   Kunne Peter si: «- alle tings ende er kommet nær,» den gang, hva skal så vi si i dag?
   Siden den gang har evangeliet, ofte under stor og alvorlig motstand, hatt sin gang ut over hele jorden, inntil det i dag kun er noen få folk som ikke har fått høre det.
   Så ser vi også tegnene på Hans komme stadig tydeligere, ikke minst Satans rasen, fordi han vet at han bare har kort tid igjen. (Åp 12:12).
   Derfor, vær sindig og edru, hold deg til Guds ord, så du kan be!