ll

26 Januar
  

Gud gir veksten!

   Av seg selv bærer jorden grøde: først strå, så aks, så fullmodent korn i akset. Mark 4:28

   Det er en ting du må merke deg her, for det er selve kjernen i dette budskapet, nemlig at jorden bærer grøde av seg selv! Det avhenger kun av det frøet som er sådd, om det er spiredyktig, og ikke minst at det er av rette sort.
   Har det falt i god bearbeidet jord, så ligger alt som skal til i selve frøet.
   Enhver bonde vet dette! Men slik er det også når det gjelder det åndelige frø og det åndelige liv, sier Jesus - alt er lagt ned i det frøet (evangeliet) som såes likesom mannaen i ørkenen inneholdt alt det de trengte til livets opphold.
   At alt beror på Herrens gjerning og gave er det noen som med forakt kaller hyperevangelisk og superevangelisk, og med det altså holder det frem som noe farlig.
   For det første så ser de ikke hvilken forakt de i virkeligheten viser for Guds evangelium, det Han har gitt oss i sin nåde og kjærlighet - og for det andre så avslører de ved dette, at de selv aldri har erfart hva det vil si å være et fortapt og hjelpeløst menneske stilt overfor Guds hellige lov.
   Hvordan kunne Han kalle sin frelse for nettopp hvile, dersom det ennå skulle bero på oss og vårt?
   Men du som har erfart dette å stå aldeles avkledd ditt eget, og hver dag på ny erfarer din tilkortkommenhet i den sak å skulle bestå for Gud, du vet ikke å takke Ham nok for slike trøstens ord. Det er også Hans hensikt!
   Av seg selv bærer jorden grøde! La nå ingen ta det fra deg ved for eksempel en gudsfrykt og åndelighet som er bedre enn den å «bare» tro! Still du deg bare inn under Ordet, ved hørelsen og ved lesning og bønn, og la deg slik vanne og gjødsle - Han er den som sørger for veksten!

   «Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst.» (1 Kor 3:6).