ll

5 Januar
  

Fylt i Ham!

   For i Ham bor hele guddommens fylde legemlig. Og i Ham er dere blitt fylt. Kol 2:9-10

   Dette er et mektig ord imot all den tale du møter i dag om, at det ikke er nok å bare ha kommet til tro på Jesus - du må også ha en særlig åndsfylde i tillegg!
   Her står det jo, at «i Ham er dere blitt fylt!» Og hva for fylde er det da tale om? Jo, i Ham som fyller deg, du troende Jesu venn, bor hele guddommens fylde!
   Hva er så mer enn hele guddommens fylde?
   Det en kristen derimot er kalt til, det er å la seg fylle av den Ånd han har mottatt ved troen på Jesus Kristus! Men det er jo noe helt annet å få ta til seg mer av det man allerede har, enn å søke noe en ennå ikke har fått!
Jesus, når Han taler om Åndens komme, og fortsatte tilstedeværelse i vårt hjerte - at Han ikke vil etterlate oss farløse - da sier Han: «Jeg kommer til dere!» (Joh 14:18).
   Dette skal du få tro du som har tatt din tilflukt til Jesus, at du er blitt fylt i Ham! At hele guddommens fylde bor i deg, i og ved Ham!
   Ja, men jeg er jo så svak og elendig! Ikke å undres på at du går og ser på det når du tror denne løgn, at det muligens ennå er noe du mangler!
   Du skal få se på ordet her i teksten i stedet, og vite ut fra Guds eget ord, at det er nettopp denne din svakhet og elendighet, som er åpningen for at denne fylde kan få fylle deg helt! (2 Kor 12:9).
   Du skjønner, det er ikke i deg selv - der du gjerne leter etter den - du har denne fylden, men i Jesus!
   Kan ikke djevelen ramme deg fra den ene side så forsøker han fra den andre. Men hold du deg til Ordet, så skal du se at det blir som det står skrevet!