ll

6 Januar
 Salige øyne og ører!

   Salige er deres øyne fordi de ser, og deres ører fordi de hører. Matt 13:16

   «Hør! Så skal deres sjel leve,» vitner Ordet. (Jes 55:3).
   Ta du også for deg en Bibelordbok, slå opp på ordet se, og merk deg alle de steder Skriften oppfordrer og oppmuntrer deg til å se!
   Jesus talte jo også ut fra profeten om de tilklinte øyne og de tilstoppede ører på det ulydige folket - det som hadde latt seg forføre av Satan, og var fornøyd med det! Og et sted sier Han: «Se til hvordan dere hører!» (Luk 8:18). Og så da teksten vår.
   Du skal i det hele ikke ha lest mye i Skriften før du ser at det legges meget stor vekt på dette! Det er nettopp igjennom det du hører og ser, du får del i Guds frelse!
   Vi kan spørre ut fra de få minuttene du nå har lest: Hører du det? - Ser du det? Eller hører du og ser du uten å høre og se? Det var dommen over den store part av folket på Jesu tid. Hvilken flokk ender så du opp i?
   Den som tar for seg Guds ord for å høre, han kommer også til å høre, høre det salige ord om frelsen i Jesus, Guds Sønn. Høre det på en slik måte at det blir selve livet for en! Høre og se det på en slik måte at du hører og ser at Jesu ord i teksten her er ord om deg om din tilstand: «Salige er deres øyne fordi de ser, og deres ører fordi de hører!»
   Ja, la det være vår bønn i dag: Herre Jesus, gi oss salige øyne og salige ører! Det finnes nemlig det motsatte også - usalige, fordi de ikke ser og ikke hører.