ll

8 Januar
  

Frelsens hjelm

   Ta frelsens hjelm. Ef 6:17

   Frelsen er som en beskyttende hjelm, den tåler de hugg mot hodet som ellers ville ha felt deg!
   Tenk bare etter: Hva skulle du ha møtt djevelens brennende (gloende) piler, ditt eget hjertes fordømmelse og Guds lovs anklager med, om du ikke hadde frelsen som hjelm! Har du noe eget som holder imot dette?
   Nei, slik taler Ordet: «Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med.» (Ef 6:16).
   Grip troens skjold? Men hva annet er det vel vi som kristne tror på, enn nettopp frelsen i Jesus Kristus!
   Om vårt eget hjertes fordømmelse - som ikke er uten grunn! - sier Ordet: «Om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting.» (1 Joh 3:20). - Og om Guds lovs fordømmelse - som heller ikke er uten grunn! - sier Ordet: «Og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Mose lov, rettferdiggjøres i Ham enhver som tror.» (Apg 13:39).
   Du ser, i hvert enkelt tilfelle kalles du til å regne med noe utenfor deg selv, noe du eier i en annen!
   Ta nå denne salige frelsens hjelm som er rakt deg, og tenk ikke et øyeblikk mer at du skal kunne bestå ved noe annet! Den beskytter mot alle fiendens angrep. - Også den du bær’ i ditt eget bryst - for den som tar imot Guds frelse er fra samme øyeblikk av kledd i Guds fulle rustning! - Og da vet du hva som ligger fremfor deg nå, helt frem til den dag du stiger inn i selve himmelen: du skal få regne med Hans frelse hele veien!