1 Mai
  

All velsignelse!

   Han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Ef 1:3

   All åndelig velsignelse i himmelen! Går det i det hele tatt an å tro noe slikt? Nei, det går ikke. Det må Den Hellige Ånd overbevise oss om. Og selv etter et langt liv i samfunn med den Herre Jesus her på jord, er ikke dette fullt og helt gått opp for noe hjerte.
   Du skal ikke vente til du fatter det, men tro Guds ord til deg!
   Det står jo like ut her - og det står også hvem denne velsignelse er av, og hvem den er gitt oss i! Den er gitt oss av Faderen, og den er gitt oss i Kristus. Og ikke minst: den er i himmelen!
   Vi leter så ofte etter denne velsignelse her på jord, og mener at om vi nå er velsignet av Gud - ja, så burde det vel være slik og slik! Men Gud fører oss nå på veier som er til det beste for oss, og ikke dem som smaker oss best!
   Denne velsignelse er gitt oss i en annen, det er en ufattelig salighet å bli seg det bevisst! - Hva kan da rokke ved den?
   Har dette lyset fått kaste noen stråle inn i ditt hjerte? - Eller går du der opptatt med alt hva du skal være? Guds ord forkynner jo, at du kun er en fortapt synder som må bli frelst av nåde! - Hvorfor da ikke la det få være slik?
   Her oppdager du straks hvor vanskelig det egentlig er å tro evangeliet, å tro nåden. - Ikke vårt evangelium, slik vi tenker oss det, men Guds evangelium! Men, «skjønt jeg ei kan tro det som jeg ville, Er dog saken alltid like sann.»