10 Mai
  

Guds rike i deg!

   Se, Guds rike er inne i dere. Luk 17:21

  
Guds rike er ikke noe synlig rike på jord, slik at en kan si: Se, der er det! Men det er likevel et reelt rike, og det er her på jord, i dag! Det er i Jesu venner! Det er i de syndere, som i sin nød har tatt sin tilflukt til Ham!
   Det kan merkes virkninger av Guds rike, på samme måte som du kan merke vinden, når den blåser, men det er likevel tale om et rike som ikke er av denne verden, og derfor heller ikke kan etterspores på samme måte som et rike av verden.
   Men - og dette er viktig - enhver som hører det til, kan bli seg bevisst å være en borger av dette riket! Det skjer ved Den Hellige Ånds overbevisning gjennom Ordet! Han bringer deg ved Guds ord til frelsesvisshet!
   I Åpenbaringsboken står det noe underlig: «Den som seirer, ham vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit sten, og på stenen er et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det.» (Åp 2:17).
   Den som seirer? Hvordan seiret nå patriarken Jakob i sin kamp med Herren?
   Jo, han bekjente sitt sanne navn for Ham! Med andre ord - han gav Herren rett, og midt i striden og anfektelsen holdt han fast ved Herren, og sa de kjente ord: «Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg.» (1 Mos 32:26).
   Dette vitner om, at Jakob kjente Herren i sannhet. Den trofaste Gud, som ikke svikter sitt løfte, men har bundet seg til sitt ord.
   Kjenner du Ham? Er Guds rike inne i deg? Unn deg ikke ro før du kan si, ja og amen til dette!