11 Mai
  

Et kjærlighetsforhold!

   Sett meg som et segl på ditt hjerte, som et segl på din arm. Høys 8:6a

   Herrens samfunn med den troende er et inderlig og fortrolig samfunn. Det er det forhold Herren ønsker til sine, den enkelte. Det er sammenlignet med forholdet mellom mann og kvinne i ekteskapet. - Altså det mest intime forhold.
   Det er dermed langt fra det rent kunnskapsmessige forhold til det som har med «kristendom» å gjøre, som enkelte står i. Nemlig at det er en del bestemte læresetninger som må på plass, og når man bare riktig har fått tilegnet seg dem - ja, så har man det rett.
   Ja, læren er viktig den, men om den ikke får føre deg inn i dette barneforhold til Herren, som preges av tillit og fortrolighet, fordi du av hjertet har lært Herren og Hans sinnelag å kjenne, så er du like fortapt som den hedning som ikke har hørt om Ham overhodet! - Ja, om ikke mer.
   Hør hvordan teksten i dag innprenter oss dette: «Sett meg som et segl på ditt hjerte, som et segl på din arm.» Er det noen tvil om, at det er et kjærlighetsforhold som ønskes?
   Stans opp og bli stille for det under i dag, at himmelens Gud ønsker et kjærlighetsforhold til deg! - Og noe annet forhold ønskes ikke!
   Han sparte ikke engang sin egen Sønn, men gav Ham for oss alle, for at dette skulle muliggjøres!
   «Vi elsker fordi Han elsket oss først.» (1 Joh 4:19). Kan det stilles noe spørsmål om, hva en kristens forhold til Herren er?