12 Mai
  

En ødelse av liv!

   Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og drog til et land langt borte. Luk 15:13

  
Alt han hadde fått, alt som var gitt ham, hele arven, det ville han ha til å øde i et syndig liv! Det er det som er landet langt borte fra Guds rike - livet i synden.
   Det er forunderlig hvordan vi mennesker i utgangspunktet tenker, nemlig at livet borte fra Gud - Han som er livets kilde - skal være bedre og gi oss mer, enn livet med Ham. Derfor vegrer mennesket seg for å ha noe med Gud å gjøre. Om det da ikke er tale om en egenprodusert religiøs utøvelse.
   Egen utøvelse, ja - men dette å komme under direkte innflytelse av Ham - nei, da griper mennesket sitt og flykter bort, og der øder det sitt liv!
   At det er nettopp hva det er tale om - en ødelse av livet - det forstår vi ikke minst av, at Herren har gjort en mektig gjerning - en gjerning hvor Han ikke sparte noe, og har så sendt ut dette bud, for at det skal nå frem til dem som er i ferd med å øde sitt liv: «For så har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» (Joh 3:16).
   Hør det du som ennå ikke har lagt øret til: Det er en der «hjemme,» som ikke vil at du skal fortapes, men ha evig liv! Vend om! - Vend hjem!