13 Mai
  

Å se Hans herlighet!

   Jeg skal ... åpenbare meg for ham. Joh 14:21

  
Dette er hva det bes om i den aronittiske velsignelse: «Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!» (4 Mos 6:25-26).
   Å bli en kristen er ikke noe som skjer ved noen innsats fra vår side, men det er en Guds gave med utspring i Guds nåde alene. Den nåde som er åpenbart deg i Kristi liv og Kristi kors!
   Den dag du ser dette, det er den dag eller stund Herren oppfyller sitt løfte på deg. - Han åpenbarer seg for deg - og det er frelse!
   Å bli frelst er å få se den frelse som allerede er ferdig for deg! Noen får se dette i ett nu, og det blir en veldig opplevelse som de aldri mer glemmer. - For andre er det mer som et lys som blir stadig klarere inntil «høylys dag.» Men det er alltid det samme resultat, Jesus alene til frelse og salighet! - Jesus til alt! «Han er min frelse, Og det vil Han være!»
   Da vitner du med bruden: «Ditt navn er en utgytt salve.» (Høys 1:3).
   «Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!» - Ja, det er nøyaktig hva som skjer, når Jesus - din frelser - blir åpenbart for deg! Du får se dette, at «Han gjorde fred ved blodet på Hans kors.» (Kol 1:20). Og dette er fullstendig nok, tilstrekkelig nok!

   «Å eie Guds fred er en dyrebar skatt,
Den spreder alt mørke, bortjager all natt.»