14 Mai
  

Guds nådes virke!

   For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Tit 2:11-12

   Den gjør det! - Guds nåde gjør det! Å, legg deg det på hjerte og sinne, for det er vesentlig!
   Dette er alltid veien å gå for den som ved evangeliets ord er kommet i samfunn med Herren. - Den som har fått Hans frelse åpenbart for sitt hjerte. Han må aldri la seg forlede til selvforbedringens vei, for da er alt tapt. - Med mindre selvforbedringsveien fører ham ytterligere inn i erkjennelse av at kjødet ikke kan arve Guds rike, at det verken kan eller vil være Guds lov lydig (Rom 8:7), og dermed bevirker en enda sterkere trang til nåden!
   Nei, det som ikke er virket ved Guds nåde, ved erkjennelsen av at Han elsket oss først, det er uten frukt. Ja, det drar forbannelse - lovens forbannelse - ned over den som gir seg ut på det.
   Tenk du, det heter at «likesom synden hersket ved døden, så skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.» (Rom 5:21).
   Det er altså ikke slik som det ofte kan fortone seg for våre urolige og lettskremte hjerter, at vi aller nådigst skal få tro - som om vi hadde en Herre som var gjerrig på nåde - men nåden skal herske over deg! Kan det tenkes noen bedre hersker?
   Her, når du får ånde i denne «luft,» skjer den sanne helliggjørelse, som gir seg utslag i rikelig takksigelse til Ham som har frelst oss på så forunderlig og ufattelig vis. Ved sin egen Sønn!
   Derfor: Guds nåde og fred!