19 Mai
  

Skriftenes frukt

   Vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som Skriftene gir. Rom 15:4b

   «Og alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss.» - Slik begynner dette verset i Rom 15. Hva er det altså Gud vil med sin lærdom - det som er skrevet? - Jo, at vi skal ha håp! Og «i håpet er vi frelst,» sier apostelen. (Rom 8:24).
   Skriftene - der hvor de får oss i tale, og får tale ut til oss, der virker de nemlig tålmod og trøst.
   Hvordan kan det ha seg? - Hva er det da de taler om? Jo, de taler om Ham som ble sendt fra himmelen - ikke for å dømme verden (oss), men for at verden (vi) skulle bli frelst ved Ham. (Joh 3:17).
   Det er dette Skriftene - og det vil si Gud selv - ønsker å formidle til oss - at vi har en nådig Gud som vil oss vel, og ikke sparte seg på noen måte, men gav alt for oss. - Det gir tålmod i trengsel og vanskeligheter, å være seg det bevisst: Jesus er som før! Han forandrer ikke sinn overfor oss!
   Videre: Det gir også trøst, sann trøst, imot all den angst og anfektelse som bevisstheten om egen synd, Satans mange angrep og løgner og Guds lovs strenghet påfører oss! Vi er satt over «fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud» (Apg 26:18), i fra «mørkets makt over i Hans elskede Sønns rike.» (Kol 1:13).
   Kan ikke dette gi deg trøst, hva skal da kunne gjøre det?
   Du sier, kan hende: Men den gjelder vel ikke meg, denne frelse? Vel, det gjelder verden! - Hvem er da du, som er utenom det?