21 Mai
  

Vår fremtidsdag!

   Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort. Åp 21:4

   «Min fremtidsdag er lys og lang, Den rekker bakom tidens tvang, Der Gud og Lammet selv jeg ser, Og ingen nød skal være mer.»
   Ja, dette er hva du har å se frem til, du som har tatt din tilflukt til Jesus. Alt det som kommer på av vanskeligheter og trengsler her på jord, og det kan være mye og så mangeartet, det skal en dag være som en drøm du ikke husker mer. - Alt skal være salighet. - Bare salighet!
   Det er jo hva Ordet forkynner deg her. - Herren skal selv sørge for det. Det er som Jesus forkynner sine disipler: «Salige er de tjenere som Herren finner våkne når Han kommer! Sannelig sier jeg dere: Han skal binde opp om seg og la dem gå til bords og selv komme og tjene dem.» (Luk 12:37).
   La nå dagens tekst - blant andre - få være med på den gjerning, å sørge for at du finnes blant de våkne, når Han kommer!
   De vanskeligheter vi opplever her i tiden kan ofte være så harde og synes så meningsløse, at vi tenker Gud har forlatt oss, eller ikke bryr seg om oss, siden vi må erfare slikt. «Hvordan kan Gud la sine barn gjennomgå noe slikt?» Det er slangens røst igjen!
   Men denne teksten taler nettopp om, at også Guds barn opplever diverse trengsler på jord. Det blir tårer å tørke bort fra deres øyne, død, sorg, skrik og pine som skal opphøre, så mist ikke motet, men fest blikket på Ordet vi har stanset for i dag. - Det gjelder deg!
   Alt som volder sorg og fortvilelse i dag, skal Herren ha tatt seg av til beste for deg. Det er din fremtidsdag! - Den rekker bakom tidens tvang.