23 Mai
  

Hans nådes uendelighet!

   For et øyeblikk varer Hans vrede, en livstid Hans nåde. Sal 30:6a

  
For Han vil gjerne forlate alt! (Jes 55:7). Ja, tenk alt! Og, Han vil det gjerne! Her finner du uttrykk for Hans nåde.
Guds nåde er uendelig mye større og mer omfattende enn hva vi kan fatte, men Han taler til oss om det i bilder, som vi et stykke på vei kan forstå. Blant annet som David uttrykker det i Skriftens mest kjente salme: «Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager.» (Sal 23:6). Og et annet sted leser vi: «Like til deres alderdom er jeg den samme, og til dere får grå hår, vil jeg bære dere.» (Jes 46:4).
   Han vil altså ikke slippe deg, så lenge du vandrer her på jord! Men det ender ikke med dette, men som Asaf vitner: «Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet.» (Sal 73:24).
   I en annen salme leser vi dette: «Herre, evig varer din miskunnhet!» (Sal 138:8).
   Etter at Hans nåde har fulgt deg gjennom dette livet - slettet ut alle dine synder og renset deg for all din urettferdighet - tar Han deg opp til det rom, det sted Han har beredt for deg hos seg selv! (Joh 14:2-3).
   Dette er ditt, så sant du holder deg til denne Hans nåde, som er blitt forkynt deg også i dag, og ikke vender deg til andre veier, og prøver å oppnå Guds gunst ved noe annet enn troen på - det vil si tilflukten til - Jesus!
   I dag leder Han deg ved sitt råd: Jesus! Bli værende i det, for nåden i Jesus er evig, som Han selv er evig!