24 Mai
  

Den sanne rettferdiggjørelse!

   Og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Mose lov, rettferdiggjøres i Ham enhver som tror. Apg 13:39

  
Her taler apostelen like ut til jødene - og til oss - om Mose lovs utilstrekkelighet. Vi kan ikke rettferdiggjøres ved den for Gud! Den er tvert imot gitt for at synden skulle «bli overmåte syndig!» (Rom 7:13).
   Om de mest ivrige etterfølgere av Mose lov, som historien kjenner til - og som apostelen selv hadde tilhørt - sier han i sitt brev til romerne: «For det vitnesbyrd gir jeg dem at de har nidkjærhet for Gud, men uten den rette forstand.» (Rom 10:2).
   Denne mangel på rett forstand, forklarer apostelen som mangel på kjennskap til Guds rettferdighet. Noe som førte til at de søkte å grunnlegge sin egen rettferdighet. (v.3). - Eller ville rettferdiggjøres ved Mose lov, for å bli i tekstens ord.
   Så lenge et menneske er uten denne forstand apostelen taler om her, vet det ikke noen annen vei enn å ville rettferdiggjøres ved sin etterlevelse av Guds lov. - Det som Guds ord kaller lovgjerninger.
   Men nå sier jo Ordet oss her, at vi ikke kan rettferdiggjøres fra vår synd, ved noen som helst innsats eller anstrengelse fra vår side.
   Men om vi ikke oppfyller lovens krav, så ser vel Gud til vår gode vilje, og legger selv til det som ennå mangler oss? Ja, slik lyder «evangeliet» for mange! Nei! Du kan ikke rettferdiggjøres ved etterlevelse av noen lov, og heller ikke Guds!
   Men dermed er ikke sagt, at vi overhodet ikke kan rettferdiggjøres for Gud, for «fra alt det som vi ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Mose lov, rettferdiggjøres i Ham enhver som tror
   Enhver som tar sin tilflukt til den Guds rettferdighet som er åpenbart ved og gitt oss i Ham, Jesus Kristus, vår Herre!