25 Mai
  

Alt du trenger til!

   For at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til. 2 Kor 9:8b

  
Det er Herrens vilje, at du skal ha alt det du trenger til, for å oppfylle den tjeneste Han har tiltenkt deg her på jord.
   Først av alt, det du trenger til for å kunne leve i tro og nåde - for det er ut fra dette all sann kristen tjeneste og virksomhet springer.
   En eldre forkynner beskrev helliggjørelsen og den sanne kristne virksomhet slik: Blomstene i Jesu sår!
   For mange er dette delt i to i deres forståelse, og mye av forkynnelsen bygger dessverre også opp under dette, at troen - og rettferdiggjørelsen ved troen - det er én ting, helliggjørelsen og den kristne tjeneste, det er noe annet, som da kommer i tillegg.
   Men slik taler ikke Jesus om det: «Bli i meg, så blir jeg i dere. - Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt.» (Joh 15:4-5).
   Lenger ute i det samme kapittel forklarer Han, hva det vil si å bli i Ham: «Bli i min kjærlighet!» (Joh 15:9). Og denne «Guds kjærlighet ble åpenbaret iblant oss, ved at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved Ham.» (1 Joh 4:9).
   I Ham har du alt du trenger til, i alle ting!
   Får du bare leve i dette - det vil si, i Ham - da vil Han også sørge for at du har alt det du trenger, når det gjelder livet og tjenesten her! Det skal du slippe å bekymre deg for!
   Ta det til deg i dag, og vær opptatt med å få se dypere inn i Hans nåde, og i Hans kjærlighet nettopp til deg!