26 Mai
  

Tro på Herren Jesus!

   Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus! Apg 16:31

   Legg merke til hva som forkynnes her - det er ikke et påbud om det ene eller det andre - her står ikke noe om å be for dine nærmeste, ikke noe om å være et vitne for dem osv. - Selv om det er viktige og fine ting, må du likevel legge nøye merke til, at det kun står om én eneste ting: Tro på den Herre Jesus! Med andre ord, ta din tilflukt til Hans gjerning for deg, og la den alene gjelde for Gud! - Da skal du bli frelst, du og ditt hus!
   Jeg vil sette det så på spissen for deg, som jeg gjør nå, for det er så viktig å få øye på hva løftet er knyttet til. Ja, det eneste løftet er knyttet til!
   Alt er gitt oss i Ham! Det er hva som sies deg også her! «For så mange som Guds løfter er, i Ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved Ham sitt amen, Gud til ære ved oss.» (2 Kor 1:20).
   Derfor: Tro på Ham!
   Det er dette som er Guds vilje med oss: Først at vi skal lære Jesus, Hans Sønn, å kjenne - komme i samfunn med Ham, ved nådeordet. Og deretter at vi skal vokse i nåde og kjennskap til Ham! (Luk 9:25; 2 Pet 3:18).
   Den som lever der, han vil få alt annet i tilgift, for han lever nettopp i den Abrahams velsignelse som er lovt oss, og gitt oss, i Jesus Kristus.
   Du får altså alt for Jesu skyld alene!