28 Mai
  

Forstå med hjertet

   - og forstå med hjertet, og omvende seg så jeg kunne få lege dem. Matt 13:15

   Forstå med hjertet! «Med hjertet tror en til rettferdighet,» skriver apostelen Paulus i sitt brev til romerne. (Rom 10:10).
   Det var dette Herren savnet hos sitt folk - en rett hjertets forståelse. Derfor heter det også om dem: «Hans egne tok ikke imot Ham!» (Joh 1:11). - Og Han fikk dermed ikke legt dem. De døde i deres synder, idet de ikke trodde at Han var den Han var! (Joh 8:24).
   Mennesker har gjerne den forståelse, at de kan vende om og bli kristne når de selv vil, men det er bare enda et utslag av menneskets tro på seg selv. Hvordan vil du gå frem for å forstå med hjertet?
   Da ser en straks at en står fast! Hjertet kan en ikke råde over. Du kan ikke bare bestemme deg for å elske et menneske for eksempel. Og det samme gjelder også i motsatt fall - du kan komme til å elske et menneske, som du rent forstandsmessig skjønner at du helst burde unngå å koble deg til.
   Hjertet går sine egne veier!
   Derfor er det så viktig at du «utsetter» deg for Guds ord. At det får deg i tale, for det er gjennom det Herren åpenbarer seg, nettopp for ditt hjerte.
   Like før vår tekst har Herren pekt på årsaken til, at de ikke forsto med hjertet og omvendte seg, nemlig at de lukket seg til for Hans ord - Hans tale til dem - med det forferdelige resultat at Han ikke fikk legt dem, mens det ennå var mulighet for det.
   Men du, sett deg ned med Guds ord, Skriften selv og oppbyggelsesbøker som er kjent for å forkynne nettopp Ordet i sannhet, og gå også og hør det forkynt. Da skal du få erfare at du bringes til samfunn med Jesus! - Det er nemlig Hans gjerning.