3 Mai
  

Hans bud!

   Dette er Hans bud, at vi skal tro på Hans Sønns, Jesu Kristi navn. 1 Joh 3:23

  
«Og Hans bud er ikke tunge,» sier apostelen. (1 Joh 5:3).
   Nei, skulle det være tungt å få ta imot en uforskyldt gave? Lettere kan Han jo ikke gjøre det for oss, selv om det kostet Ham selv, mer enn vi i evighet vil kunne fatte!
   Men den kur er sur for all natur, å måtte ta imot en slik frelse, for i det hele tatt å bli berget!
   Er det da ikke noe av vårt eget, vi kan regne med? - Er det ikke noe av vårt eget, Gud vil anerkjenne, og rose oss for? Ikke noe?
   Nei, ikke noe! Skriften vitner, at vi fattes ære - det vil si, mangler ære, er helt uten ære, for Gud!
   Hvordan skal vi da kunne stå for Gud med ære? Ved å tro Hans ord! «Den som har tatt imot Hans vitnesbyrd, har stadfestet at Gud er sanndru.» (Joh 3:33).
   Og også dette, å tro, vil Han gi deg som en fri og uforskyldt gave. Bare be Ham!
   Hva kan vel alle dine gjerninger hjelpe deg, når Hans bud er, at du skal tro på Hans Sønns, Jesu Kristi navn, og den derav følgende kjærlighet til brødrene! Da vil jo alle dine gjerninger bare bli et vitnesbyrd imot deg. De - fremfor alt annet - vil vitne om, at du ikke trodde Gud!
   Det er forskjell på de gjerninger som springer ut av troen, og de som et menneske gjør for å rettferdiggjøre seg selv. - Men de eneste gjerninger som frelser oss, det er Kristi gjerninger!