31 Mai
  

Til vårt beste!

   Han som rikelig gir oss alle ting til vårt bruk. 1 Tim 6:17

  
Ikke bare gir Han oss det vi trenger til, men Han gir oss rikelig!
   Da tenker vi straks, at Han gir oss alt det som vi attrår etter våre lyster. Men Gud gir oss ikke etter våre lyster, Han gir oss det vi virkelig trenger, det som er til beste for oss. Og hva om det skulle være mangel? Kanskje er det hva du trenger - en innvielse i å mangle, å måtte klare deg med lite, så du må stole på Gud alene!
   «Jeg vil helst rose meg av min skrøpelighet,» skriver Paulus. For i den hadde han fått erfare at «Kristi kraft kunne bo i ham.» (2 Kor 12:9).
   Altså, om Gud vil gjøre deg rik i seg, så skjer det gjennom rikelig opplevelse av egen skrøpelighet og fattigdom!
   Det kjennes ikke godt, men det gjør godt! - Kristi kraft får rom i deg!
   Og slik med alt! Ikke etter vårt tykke, men som Gud vil i sin visdom! Vanskeligheten er å tro, at «vi er i Herrens hender, i alt som med oss skjer!»
   Paulus taler om at han var innviet i alt, og da sier han: «Jeg vet hva det vil si å leve i trange kår, jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og i alle ting er jeg innviet - både å være mett og å sulte, både å ha overflod og lide nød.» (Fil 4:12).
   Som du ser, er det ikke Herrens vilje at vi skal gå nedbøyd og i trengsel gjennom livet, om det ikke er nødvendig - overflod og metthet, hadde også apostelen erfart, når det tjente ham best.
   Problemet med dette siste er jo, at vi så snart legger oss til ro i verdens «myke puter,» om vi får leve der for lenge ad gangen.
   Om vi bare kunne stole på Ham, da skulle vi få se, at ingenting er tilfeldig eller på slump, i en kristens liv!