4 Mai
  

Han er ...!

   Men nå er Kristus oppstått fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. 1 Kor 15:20

  
Det er et lite, men altavgjørende ord, Paulus her legger vekten på, for dette er en forsvarstale mot dem som avviste oppstandelsen, og den meningsløshet hele gudsdyrkelsen dermed var. Den kunne ikke tjene oss til noe godt. I beste fall til noen gode år her på jord, og så et evig mørke! Da kunne jo ikke synden være sonet, i og med at livet fremdeles lå under for døden! - Og vi var dermed alle fortapt, troende som vantroende.
   «Men nå er ...!» - skriver han her - Og takk Gud for dette lille ordet i dag! Dette i seg selv lille ord på to bokstaver, kan bli det største ord du noensinne har hørt, om bare Guds Ånd får levendegjøre det for deg! - For det er så stort! Det kan forårsake en evig takk og pris fra ditt hjerte!
   Får Han levendegjøre det for deg nå? Ikke flykt bort fra det nå! Ikke tillat djevelens om og men, å slippe til, men hør for all del apostelens ord, som er Guds ord til deg i dag: «Men nå er Kristus oppstått!»
   Altså er synden - din synd - sonet! Altså har livet seiret og døden er en slagen fiende, som ikke lenger kan påføre oss noen skade, men kun sende oss dit hvor det er evig godt!
   Du forstår, at dersom Kristus virkelig er oppstått fra de døde, da er synden sonet, og ikke noe kan lenger skille deg fra Gud, eller berøve deg himmelen. - Bare du nå får bli værende i denne tro!  Her - ja, nettopp her, har du mange lumske fiender!