5 Mai
  

Nødens nødvendighet!

   Det ble en svær hungersnød i det landet. Og han begynte å lide nød. Luk 15:14

   Ja, tenk, det må ofte til - Gud må sende «hunger i landet,» og nød av forskjellige slag over oss, for at vi - i likhet med denne bortkomne sønnen - skal «komme til oss selv» og begynne å tenke på Farshuset. Kanskje på alt det gode du har hørt om det. Kan hende det du hørte som barn. Midt i nøden begynner tankene å komme i hjertet - mon det ikke skulle finnes hjelp der, også for meg? Det er Guds dragelse!
   Nøden har begynt å åpne døren så vidt mye på gløtt, at de livgivende stråler fra himmelen begynner å virke forlokkende på deg!
   Det var nettopp det som skjedde med denne bortkomne i teksten vår, han så seg om (her i verden) og tenkte - ja, sa til seg selv: «Jeg setter livet til her av sult!»
   Jeg begynner etter hvert å innse, at ikke noe i denne verden virkelig kan hjelpe meg, til syvende og sist. Jeg har i min blindhet vært gjenstand for et fryktelig bedrag! - Verdens bedrag.
   Mennesket tenker, at det kan omvende seg og tro, når det selv vil og bestemmer seg for det, men det er nettopp hva det ikke kan! Det er den djevelens snare så mange går i, og aldri blir omvendt til Gud, men utsetter og utsetter til det er for sent.
   Nei, det er tider i livet da Han i en særlig grad banker på din dør, det er din mulighet! Denne banking skjer ofte i forbindelse med nød. Det er, som nevnt, ofte den eneste måte Han kan få oss i tale på.
   Og hør du som har begynt å huse slike tanker - du som har begynt å undre deg: Mon det også er rom og hjelp for meg der? - Hør hva som møtte denne sønnen der hjemme: «Men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham ... Men faren sa til sine tjenere: Skynd dere! Ta frem den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans, og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade! For denne min sønn var død og er blitt levende, han var tapt og er blitt funnet. Og de begynte å være glade.»
   Jesu mål med denne fortelling, var å nå frem til nettopp deg, med dette budskapet: Dette er hva som venter deg der hjemme!