7 Mai
  

Vår forløsning stunder til!

   Rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til. Luk 21:28

   Dette sier Jesus i forbindelse med at Han nettopp har talt om de skremmende ting, som skal komme over verden i de siste dager. - Og her ser du straks, hvor annerledes Hans tanker og syn på ting er, enn våre. Vår tendens, når vi hører om disse ting, er jo å bli engstelige og henge med hodet. - Noe som er et utpreget tegn på mismot og motløshet.
   Men dere har ikke grunn til det, dere som har tatt deres tilflukt til meg!
- Det er jo hva Jesus sier med dette: Dette vitner for dere, og ikke om deres undergang. Det vitner om deres fienders undergang, men om deres forløsning! Den stunder til!
   Tenker du noen gang på det, når du ser alle tegn i tiden, som varsler om undergang, at «min forløsning stunder til!» Nei, det er vel heller sjelden kan hende. Men det er hva Jesus vil rette vår oppmerksomhet mot her. Han vil at disse ting skal holde oss våkne. Han vil at de skal minne oss om at Han er nær for døren - slik at vi retter oss opp og løfter hodet - og ikke i mismot og motløshet lar oss drive med verden, og åpner mer og mer opp for den, som om det var et varsel om dens seier!
   Nei, Jesus har seiret, og Han kommer med forløsning! Det er hva du har å se frem imot, en evig salighet i himmelen!
   Så la deg ikke lure i denne siste tid! Det er en slu og farlig fiende du står overfor. - Men også en slagen fiende!