9 Mai
  

Med oss alle dager!

   Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! Matt 28:20

   Hvilket løfte! Han vil altså aldri svikte oss, og vike fra oss, så sant vi holder oss til Ham, og ikke vender oss til andre veier.
   Helt inntil verdens ende vil Han stå med oss, holde oss oppe og endelig berge oss hjem til himmelen, hjem til sitt sted. Det sted Han ved sitt blod også har beredt til å ta imot og huse syndere som oss!
   Og med den stadig stigende bevissthet om, og erkjennelse av, å være syndere, som følger med dette å leve i Guds lys, stiger også gleden over, og saligheten i, det Han her holder frem for oss: Alle dager!
   Mange av våre dager fortjener med rette betegnelsen, tunge dager! Det kan være vanskeligheter og trengsler som tårner seg opp over oss, uten at vi har noen direkte skyld i det selv, det kan være mye tungt og svært å bære. - Men verst er det som vi kan spore mer og mindre direkte tilbake til våre egne handlinger, og synden som henger så fast ved oss!
   Også da er Han med oss! Med oss! Ja, Ordet holder frem for oss, at nettopp da, nettopp da når vi erfarer dette, da skal vi få «løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, Han som er troens opphavsmann og fullender!» (Hebr 12:1-2).
   Ja, Han har lovt deg dette: Han vil være med deg alle dager inntil verdens ende! - Og Han er trofast som gav løftet! La oss derfor holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp! (Hebr 10:23).