Tilbake

 

Den himmelske Far
Av Andreas Hauge 1815 - 1892

Når en rik mann sa til den fattige: Min dør skal alltid stå åpen for deg, kom, når du trenger noe, og jeg vil gi deg det, om jeg kan, - hvor glad og lykkelig måtte ikke den fattige være ved å kunne benytte seg av et slikt tilbud! 
Men nå kan det rikeste og beste menneske ikke hjelpe oss i all vår nød, ikke engang i den timelige, enn si i den åndelige. Men vår Far i himmelen kan hjelpe oss. Han har skapt alt og eier alt som er i himmelen og på jorden. Alt står til Hans rådighet - Han kan gjøre det så, at melet i din krukke og oljen i ditt krus aldri tar slutt. Han kan befale ravnene å bringe deg føde. Han kan skaffe deg manna fra himmelen og vann fra klippen. Han kan mette tusener med noen få brød. For all jorden er full av Hans ære.

Men denne allmektige Gud, som metter alt som lever med velsignelse, Han er vår Far, som har uendelig rikere kjærlighet til oss enn noen far på jorden, ja, all kjærlighet på jorden er bare å regne som en dråpe mot det kjærlighetens vell, all faderlighet har sitt utspring fra. 
Denne vår himmelske Far har en bestandig omsorg for oss. Han våker over oss med sitt aldri slumrende øye. Han følger oss på all vår vei, avvender og forhindrer alt ondt, - og fremfor alt verner Han om vår sjel, så den ikke skal fortape seg i verden og synden.