Tilbake

Forkynner du evangeliet?
Av
Martyn Lloyd-Jones

Det er sant, at hvor synden ble stor, ble nåden enda større; vel da, "Skal vi bli ved i synden for at nåden kan bli dess større?" Den sanne forkynnelse av evangeliet om frelse av nåde alene, fører alltid til muligheten for at denne anklage blir rettet mot det.
Det er ikke noen bedre test på om en mann virkelig forkynner det Nye Testamentes evangelium enn dette, at somme mennesker kan komme til å misforstå det og mistolke det dit hen, at det virkelig er det samme som dette: fordi du er frelst av nåde alene, spiller det virkelig ingen rolle i det hele tatt hva du gjør, du kan fortsette å synde alt du lyster, fordi det bare vil bringe alt mer ære til nådens herlighet.
Det er en veldig god test på evangelieforkynnelse. Hvis min forkynnelse av evangeliet ikke bringer frem denne misforståelse, da er det ikke evangeliet.
La meg vise deg hva jeg mener. Hvis en mann forkynner rettferdiggjørelse av gjerninger, så ville ingen noen gang komme på å reise det spørsmålet. Hvis han sier: "Om du vil til himmelen, så må du slutte å synde, leve et liv fullt av gode gjerninger, og holde dette gående regelmessig og konstant inntil enden, da vil du bli en kristen og gå til himmelen, når du dør." Åpenbart vil ingen anklage en mann som forkynner slik for å si: "la oss fortsette i synd, så nåden kan bli enda større." Men enhver forkynner som forkynner evangeliet har blitt anklaget for dette! De har alle blitt anklaget for "antinomisme."

Jeg vil si til alle forkynnere: Hvis din forkynnelse av frelse ikke har blitt misforstått på dette viset, så bør du gå igjennom dine prekener igjen, og du bør forsikre deg om, at du virkelig forkynner den frelse som proklameres i det Nye Testamente til den ugudelige, synderen, til disse som er døde i sine overtredelser og synder, til disse som er fiender av Gud.
Det er et slags farlig element ved den sanne presentasjonen av frelsens budskap.