Tilbake

Helliggjørelses behov
Av
Erik Pontoppidan

Akk, de omvendte Guds barn er så langt fra fri for fall, støt og snubling, men så lenge de ikke er aldeles fri fra det onde, så har de behov for å forbedres eller omvendes og helliggjøres, det er å daglig kjenne og be seg fri av deres vedhengende synd og daglig rense seg fra det, - altså daglig å si: Forlat oss vår skyld!


Omvend
elses behov
Av
Erik Pontoppidan

De omvendte og troende erfarer meget vel, at de ennå er arme syndere; ja med hjertelig bøyelse for Guds ansikt erkjenner de, at de i deres onde vanartede naturs grunn er underkastet tusener fristelser av kjødet, Satan og verden, ja at det ikke bor noe godt i deres kjød (Rom. 7,18), og at synden lett kan besnære dem (Hebr. 12,1).