Tilbake

Fr. Ahlfeld:

Gud de priser med hjertens glede!
Gud lik?
Guds festberedelse
Han alene er stor!
Saddukeerne
Seier - tross all forfølgelse

O. Agdesten:

Til Guds barns herlige frihet!

Allegori:

Gammel allegori

J. A. Anderssen:

Ordets gjørere

G. Amundsen:

Ennå et år
Fri!
Ved tro på evangeliet!
Videre i fred

Johan Arndt:

Blitt oss!
De stille i landet
Det sanne utspring!
Din tro!
Evangelium for fattige
Hans kjepp og stav
I kjærlighet!
Kristi kjærlighet
Kristi seier
Lær dette!
Pakten
Sitat
Slangegiften
Vår overflødige rettferdighet

Ole B. Asperheim:

Saktmodig er Han!
Vår konge og hjelper

Lennart Axelsson (Red.)

Mens Peter ennå talte disse ord, falt Den Hellige Ånd på alle dem som hørte Ordet Ap.gj. 10,44

Johannes A. Barstad:

Jesu fødsel som et bilde på, hvordan et menneske må fødes inn i Guds rike
Jesu innbydelse 1
Jesu innbydelse 2
Jesu innbydelse 3
Jesu innbydelse

T.F.W. Barth:

Tuktens nødvendighet

Vilhelm Beck:

Arkelausmennesker
Berøring av Jesus!
Det gamle menneske og Jesuslivet
En annen gang
Hvordan Jesus gjør en synder ren
Måneskinnskristne
Tro nåden!

J.A. Bengel:

For Lammets skyld

J. P. Berg:

Den sanne beredskap
Den troendes festglede!
Det er fullbrakt!
For oss!
I vårt sted!
Jesus - håpet!
Oss er i dag en frelser født! 1
Oss er i dag en frelser født! 2
Troens blikk på Jesus

Ole Berg:

Bekjenn
Hellig forundring!
Likheten mellom beretningene om Jesu fødsel
og Stefanus' død

W. F. Besser:

Adgang i Jesu navn!
Det er ennå rom!
Engler bærer nådebud
Fred være med dere!
Guds søkende kjærlighet
Herrens velsignelse gjør rik
To veier

Erl. Bjørck:

Noe bedre!

Peter Blessing:

Frykt ikke!
Kristen ydmykhet
Sann gudsfrykt og hellig liv
Tre tegn på Kristi eiendomsfolk 1
Tre tegn på Kristi eiendomsfolk 2
Tre tegn på Kristi eiendomsfolk 3

C. H. von Bogatzky:

Bare tro!
Bevart av Ham!
Bli lys!
Form oss, du!
Frykt ikke!
Jesu vedvarende kjærlighet
Kristi forbønn
Offer for Gud!
Søk Gud! – og søk i tide!
Ved troen på Jesus!
Virkelig fri!

Horatius Bonar:

Den evige rettferdighet kap. 1
Evangeliet om Kristus som vår Stedfortreder
Frelsende tro
Nådetronen
Vantro
Vær frimodig!

Ole Brandal:

Den gode del

Johannes Brandtzæg:

De egenrettferdige
Du fødes må på ny!
Himmelens glede!
Løs ham og la ham gå!
Paulus i Arabia
Rik ved Hans fattigdom
Veien mellom avveiene 1
Veien mellom avveiene 2
Veien mellom avveiene 3
Veien mellom avveiene 4
Veilederen
Ær Ham!

O. Brattekås:

Jesu fødsel

J. C. Bring:

Vitnesbyrd for Jesus

H. A. Brorson:

Mitt hjerte alltid...

J. N. Brun:

Sangvers

Franz. G. Bruun:

Jesus er min!
Vi har legedom i Hans sår

John Bunyan:

Hjertets opplysning

T. de Witt Talmage:

Samfunn med Ham!

Christian Dick:

Betlehemsstjernen
Frelsens ark
Søk Ham mens Han finnes

Diverse:

Den sterke og den sterkere

Simon Duun:

Ja og amen i Kristus
Kristus alt i alle
- Men jeg bad for deg -

Johannes Daasvand:

I dag er det født dere en frelser!
Rydd Herrens vei!
Sann og varig juleglede

E. Fr. Eckhoff:

Guds barn - ved Ham!
Rett til å bli Guds barn!

Våkn opp!
Vår rettferdighet!

Ivar Eftevand

Jesu bønn for Peter!

Maichen S. Eftevand:

En hverdagshistorie
Et lite minne om...

Tom Eftevand:

Alt dette er av Gud!
Far, forlat dem...
Hjelp til dem som blir fristet
Sannheten skal frigjøre dere!
Soloppgang fra det høye
Utvalgt, - etter Gud Faders forutviten!

Sigvart Engeset:

Det var Jesus

Chr. Eriksen:

Bønn og barneforhold

Carl Essendrop:

Han kaller i dag!
Han kom til deg!
Herren kom!
Hold fast!
Jesus din frelser!
Lukk Ham inn!
Oppfylt nåde - og verdens hat!
Til styrke!
Vår lege – i alt!

George Everard:

Alt er blitt nytt!
En ny fødsel
Sitat

N. L. Fog:

Forløsningens rett
Julegleden

H. O. Folkestad:

Hvorfor Jesus ble menneske

August H. Francke:

Den sanne Kristus!
Fariseeren og tolleren (Del 5)
Kristi tro i hjertets grunn
Også for oss!

J. C. Frost:

Søk Ham!

Otto Funcke:

Det falske skjul
Fallet

Marius Giverholt:

Alltid med!
All trøsts Gud
Den himmelskes bilde!
Din lønn skal være meget stor!
En evig hviledag!
For evig den samme
Forløst
Gud er vår frelse!
Han er trofast!
Han er vårt lys!
Han har omsorg!
Han holder fast!
Han kommer snart!
Han slipper ikke!
Hans miskunnhet!
Hans øyesten!
Herren vår lege
Herrens tukt
Hold ut!
Hvitere enn sne!
I den Allmektige skygge
Med en evig kjærlighet!
Med stor barmhjertighet!
Miskunnhet!
Også i dødsskyggens dal!
Retten seirer!
Stol på Herren!
Synderes og tolleres venn!
Tegnet i Hans hender
Utfrieren på nødens dag
Vi fór alle vill
Vi skal bli Ham like!
Vår hyrde

Olaf Gjone:

I Jesus

J. Gjør:

Guds nåde, åpenbart i Kristus! 1
Guds nåde, åpenbart i Kristus! 2

Johannes Ev. Gossner:

Bønn
Fariseeren og tolleren (Del 2)
For alt folket!
For oss alle!
Gleden i barnet!
Hans kjærlighet!
Hyrdene ved krybben
Kristi fødsel - frelsesbud til alle!
Lovens oppfyller
Lov Ham!
Mange vitner
Navnet Jesus
Sann tilbedelse

A. W. Greve:

Kristus som sonoffer

A. Grimelund:

Skynd deg!

Birger Hall:

Jesus svikter ei!

H. Halling:

Bi på Ham!
Herrens tilskikkelsers mål

Fr. Hammarsten:

Jesus elsker deg - inntil enden!

O. Handegaard:

Langfredag 1
Langfredag 2

Andreas Hansen:

De som ikke ser, og likevel tror

A. L. Hansen:

Forvandling!
Gled deg!

C. J. Hansen:

Uforskyldt!

H. E. Hansen:

Ved Lammet alene!

Ludvig Harms:

Emmaussamtale
Gud og mann!

Andreas Hauge:

Den himmelske Far

H. N. Hauge:

Syndenes forlatelse for alle!

M. C. Hermanrud:

Herrens trøst

J. C. Heuch:

Bønn 1
Bønn 2
Julebudskapets glede

Oscar Hiort:

Om den trellbundne vilje

Ludvig Hofacker:

De to veier
En soning for verdens synd!
Evig Far, Fredsfyrste
Jeg vet om dine gjerninger -
Rådgiver
Se, din konge!
Se frelseren!
Se Jesus!
Under
Veldig Gud

Ludvig Hope:

De fattige i Ånden
Forræderen vet også hvor du bor!
Guds Ånds arbeid på de uomvendte
Jesus ser deg!
Vend om!

Anders Hovden:

Bønnemenneske!

A. F. Huhn:

Annen preken over det første bud 1
Annen preken over det første bud 2
Annen preken over det første bud 3

Peter Hærem:

Åndelig gudstjeneste

Jørgen Høgetveit:

Lov og evangelium

O. C. Iversen:

Jesus, fariseerne og synderne

Jancke:

Jesus i Nasarets synagoge

J. J. Jansen:

Denne er satt til et tegn som blir motsagt!
Sitat

G. Janzon:

Det blir som Han har sagt!
Du skal elske!
Han har omsorg!

Gustav Jensen:

Forutbestemte! - Utvalgte!
Jesusherligheten

Morten Kjerulf:

Tidens tegn!

Chr. Knudsen:

Et nytt bud - broderkjærlighet
Et nytt bud - broderkjærlighet

A. Kreuzberg:

Det viktigste!

Einar Kristoffersen:

Abrahams barn - Abrahams gjerninger
Alt av nåde!
Bare sannhet i Ham!
Barnekårets grunn
Barnet i krybben
De elendiges Gud
Den faste grunnvoll
Den korsfestede
Den nye sang! - om blodet
Dere er mine vitner
Det gjorde Gud!
Det liv jeg nå lever!
Det skal skje!
Ekteskapet - Guds ordning
Emmausvandrerne
Ene i din rettferdighet!
Et lys til åpenbaring
Et nytt hjerte - en ny ånd!
Et nådens år!
For de små!
For en annens skyld!
For syndere!
Fortaptes Frelser
Fra evighet av!
Frelseren kommer!
Frykt Gud!
Frykt ikke - Jeg er...!
Gitt oss i Ham! alt!
Gud er trofast!
Gud med oss!
Gå ut! - og gå inn!
Han er oppstanden, store bud!
Han har vunnet den reine drakt!
Hans bud er ...!
Har du livet?
Helt frem til Ham - nå!
Herren er min hyrde!
Herren vår rettferdighet!
Ikke min egen dommer!
Ikke ved vårt eget!
I kraft av blodet!
I kraft av blodet! 2
I lyset
I lyset
2
Jeg har nøklene!
Jeg vet ei dag
Jesus, det største! (Side 18)
Jesus er født
Kobberslangen
Kom tilbake!
Korsfestet med Kristus!
Lovet være Gud!
Lyset fra evangeliet
Meg til frelse!
Menigheten i Pergamum
Men nå er Kristus oppstått!
Min frelse!
Morgenstjernen!
Nåde for skrøpelige!
Nåde for synder
Nåde underfull og stor!
Ordet ble kjød
Profeten Habakkuk 1
Profeten Habakkuk 2
Profeten Habakkuk 3
Profeten Haggai 1
Profeten Haggai 2
Profeten Joel 1
Profeten Joel 2
Profeten Joel 3
Profeten Nahum 1
Profeten Nahum 2
Profeten Nahum 3
Profeten Obadja
Profeten Sefanja 1
Profeten Sefanja 2
Profeten Sefanja 3
Profetordet!
På dette fjell!
Riket som er, - og som kommer!
Rik ved Hans fattigdom!
Salig er den ...
Sann frihet
Se, Jesus!
Takk Gud!
Talsmannen!
Tjeneste forgjeves!
Tjenesten
Tolleres og synderes venn!
Troende - godtroende
Velsignelsen i Kristus Jesus!
Velsignelsen i Kristus Jesus!
Vår medlider innfor tronen
Øs - med glede!
Åndens fylde

F. W. Krummacher:

Den fullkomne tilstand!
Den åndelige tiggerstav
Fly til fristaden!
Frykt ikke!
Før vi ber!
På ditt ord!
Sarons rose
Se, hvor stor kjærlighet!
Se, vi er på reise!
Turtelduens røst
Verdens fiendskap – et tegn!
Vi er døde!

 

L. A. Larsen:

Hyll alle sannhetens konge! 1
Hyll alle sannhetens konge! 2
Hyll alle sannhetens konge! 3

Lauritz Larsen:

Det som vi hører og ser!
Forløsningsstunden

Andreas Lavik:

Alt nytt!
Den gode attrå
Gud er mektig til ...
Herrens blikk!
Når du målet?
Salighetshåp
Vi elsker fordi …!

J. Lien:

Se, jeg står for døren og banker

Martyn Lloyd-Jones:

Forkynner du evangeliet?
Rettferdiggjørelsen

Herm. Lunde:

Syndens følger

M. Luther:

Barmhjertige frelser!
Den Hellige Skrift
Det klare ord!
Dødens makt er brutt!
Dødens overvinner!
En glede for alt folket!
En stor glede!
Fariseeren
Forkastelse og frelse
Forkynnelse
For så har Gud elsket verden!
Født av Jomfru Maria
Gi akt på tegnene!
Gud er kjærlighet!
Guds straff og Guds nåde
Han kommer!
Han ser til de små!
Herren, min klippe!
Hold fast ved Ham!
Hva troen frembærer
Hvem vil meg fordømme?
Hvor ligger din synd?
I den rette hensikt!
I din ætt
Ikke av gjerninger
Ikke etter våre tanker!
Kjære bror eller søster!
Omvend dere!
Sitat 1
Sitat 2
Sitat 3
Sitat 4
Sitat 5
Sitat 6
Sitat 7
Stor glede!
Syn for Jesus!
Ta imot!
Troskap
Ved Ham har Han også skapt verden
Å rose seg i Herren

Kr. Løvås:

Vårt håp i nødens dager

N. J. Laache:

Den annen Adam
Det er fullbrakt! 1
Det er fullbrakt! 2
Hvem går inn, og hvem skal ute stå?
Juleandakt
Konge og prest!
Kristi rikes herlighet
Menighetens herlighet
Menneskesønnens komme
Navnet Jesus

J. R. Macduff:

Den trofaste løftegiver! 1
Den trofaste løftegiver! 2
Den trofaste løftegiver! 3
Den trofaste løftegiver! 4
Den trofaste løftegiver! 5
Den trofaste løftegiver! 6
Den trofaste løftegiver! 7
Den trofaste løftegiver! 8
Den trofaste løftegiver! 9
Den trofaste løftegiver 10
Den trofaste løftegiver 11
Den trofaste løftegiver 12
Den trofaste løftegiver 13
Den trofaste løftegiver 14
Den trofaste løftegiver 15
Den trofaste løftegiver 16
Den trofaste løftegiver 17
Den trofaste løftegiver 18
Den trofaste løftegiver 19
Den trofaste løftegiver 20
Den trofaste løftegiver 21
Den trofaste løftegiver 22
Den trofaste løftegiver 24
Han sover ikke, og blunder ikke!

V. P. Mackay:

Sitat

N. P. Madsen:

Se det Guds Lam! 1
Se det Guds Lam! 2
Se det Guds Lam! 3
Se det Guds Lam! 4

H. Martensen:

Alltid barnedåp!
Fred på jorden!
Hold fast på det gode!

Robert M'Cheyne:

Jesu rop til syndere 1
Jesu rop til syndere 2
Jesu rop til syndere 3

Julius Meer:

Jeg ønsker å se Jesus!

Chr. Mehn:

Julegleden

S. O. Modalsli:

Fariseeren og tolleren

C. Moe:

Om å dø i fred
Vokt deg for Herodes!

D. L. Moody:

Evangeliet for fattige
Fariseeren og tolleren (Del 3)
Fariseeren og tolleren (Del 4)
Hvordan bør man lese Bibelen?

Eliza Morton:

Rettferdighetens sol med...

H. Müller:

Alene ved Ham!

Chr. Møller:

Alle ting skal tjene dem til gode
De sang en ny sang - om blodet
Det hjerte som ikke er rett for Gud
Evig nåde!
Forløsning!
Han naglet skyldbrevet til korset
Verdig i Ham alene!

Olav Nergård:

Juleklokker

Inga Neraas:

Skuldbrevet

Brynjulf Nestaas:

Han skal gjøre det!
Omvend deg!

A. Nielsen:

Nåde!

Laurits Nilsen:

Det beste, kjæreste og...
Et trøsterikt syn for engstede sjeler
Gud er kjærlighet!
Hør! - Nå!
Med bryllupskledning på

N. Nilssen:

Alltid den samme!
Elsker du Jesus
Faderen
Jesus kommer snart!
Kom Jesus Kristus i hu!
Livets brød
Syndenes forlatelse

Anders Nohrborg:

For Hans navns skyld alene!

Per Nordsletten:

Den ufattelige herlighet!
Er du gjenfødt?
Følgen av Herrens vitnesbyrd
Han tar imot deg!
Herren vår rettferdighet!
Kom sammen - om Ordet!
Velg Immanuel!

N. Norman:

Han har sett til sitt folk og...
I hellighet og rettferdighet

Hugo Odeberg:

Bryllupsklær
Det fariseiske prinsipps...

Lars Oftedal:

Det koster!
Han trådte pressekaret alene!
Julefest!
Kristus er oppstanden! - Vi skal også oppstå!

O. Olafsen:

Alltid aktuelt

Anders Olsen:

Guds rikes komme!
Han kommer snart!
Mist ikke motet!

Sarah Olsen:

Vår forløsning stunder til

Pastor Storjohann:

Sitat

N. Paulsen:

Alt nytt!

Erik Pontoppidan:

Alvorlig sannhet
Helliggjørelses behov
Nåde nok!
Omvendelses behov
Vi så Hans herlighet!

Br. Prince:

For intet!

A. Redal:

Et stort lys!
For syndere kun!

Thormod Rettedal:

Sanne disipler

Lorenz Chr. Rezius:

De blinde ser!
De halte går!
De spedalske renses og de døve hører!
Døde vekkes opp!
Fattig, men dog rik!
Gleden i Herren!
Hans forunderlige veier!
Og når Han har funnet den
Sanne kristnes eller troende sjelers rette juleglede 1
Sanne kristnes eller troende sjelers rette juleglede 2
Sann glede - for deg!
Se!
Vår lege er Han!
Vår venn!

J. Riddervold:

Erkjennelse!
Fly til Ham!
Guds julegave!
Guds ledelse
Hold deg til Ordet!
Ikke rom
Jeg må ha min Jesus med meg...
Som barn!
Søvn!
Vær mandige! Vær sterke!

S. M. Riiser:

Vil også du gå bort?

Joh. Rinman:

Hva troen hviler på

Magnus Fr. Roos:

Alene i håp til Gud
I stillhet!

C. O. Rosenius:

Begynt er ikke endt!
Evig den samme!

Evig forsoning
For vår skyld!
Gleden i Herren!
I Ham alene!
Kom i hu - grunnene!
Kristi oppstandelse
Med deg i bedrøvelsen
Syndens forlatelse alene!
Trellkvinnens sønn skal ikke...
Villfarelsens vei
Ære være Gud!

C. J. Rømheld:

Gled dere! - alltid

Olav Rørtveit:

Vårt strev for Gud - 1
Vårt strev for Gud - 2
Vårt strev for Gud - 3

Uuras Saarnivaara:

Er angeren en betingelse for at
syndsforlatelsen skal være gyldig?
Skal syndenes forlatelse forkynnes med forbehold?

Paul Gerh. Sand:

Det er en troverdig tale!
Fattigdom og salighet
Frelsens dag
Gjør ikke deg selv noe ondt!
Guds verktøy
Ja, hadde jeg bare tro!
Kom, for alt er ferdig!
Mist ikke motet!
Prøv åndene! 1
Tal vel om hverandre
Tjen Ham! - uten frykt
Treet må først være godt – så bærer det god frukt
Tro på den Herre Jesus, og du er salig
Å trosse på Herrens ord

Lina Sandell:

Sangvers

Ira D. Sankey

Det er fullbrakt!

Adolph Saphir:

Ditt kristenliv og helliggjørelse
Jesu Kristi nåde

Fredrik S. Schiørn:

Sann irettesettelse

Karl Schreiner:

Nåde og sannhet

Christian Scriver:

For egen skyld
Guds frelsesvilje!
Han tar imot syndere!
Jesu Kristi blods kar
Levende for Gud
Prøv åndene!
Ubeskrivelig salighet!

Johan Jakob Segius:

For hvem Jesus har utøst sitt blod
Hvordan den høylovede Guds Sønns blod blir lagt til

A. Sildseth:

Det sanne grunnlag
Kristi strid - vår strid!
Striden

Ingvald Solem:

Fred være med deg!

C. H. Spurgeon:

Alt vi trenger
Disse har ikke rot!
Ennå et år
Gagnlig tukt
Gjennom trengsler til...
Også dette år
Syndebæreren

J. St. Munch:

Allmaktens juletegn 1
Allmaktens juletegn 2
Allmaktens juletegn 3
Godt nytt år! 1
Godt nytt år! 2
Godt nytt år! 3

Brynjulf Nestaas:

Fred være med dere!

Bjarne Storset:

Ingen håndklapping i en kristen forsamling

Kjeld Stub:

På randen av det store dyp - men frelst

Bernt Støylen:

Ennå et år!

Conrad Svendsen:

Det er fullbrakt!
Vent på Herren!

Hans Sæle:

Når Ordet tier

P. Tallaksen:

Bønn
...evangeliet forkynnes for fattige...
Fred!
Fly til Ham!
Hans fred!
Kom til Ham!
La deres lys være brennende!
Løgnens makt!
Mine øyne har sett din frelse!
Navnet Jesus
Sitat
Stor glede - skjult i enkelhet?
Veien til frelse!
Åndens gjerning

G. L. Tangen:

Forbannelsen under loven
Frelsens velsignelse i Kristus
Hvem rørte ved meg?

H. Thiersch:

En åpnet himmel!

Olaf Thormodsæter:

Det beste budskap

J. Thorsen:

Fri i Jesus Kristus!

Augustus M. Toplady:

Rettferdiggjørende rettferdighet ved Kristi gjerning

W. Tozer:

Den kristnes ensomhet

Jakob Traasdahl:

Akk, mon det er svik i min ånd?
Den fortaptes frelser!
En ny og levende vei
En stor glede!
Et sannferdig hjerte
Frigjort og lykkelig

Frigjørelsens glede!
Han innvidde oss en ny og levende vei
Hans fylde!
Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred
Hva skal jeg gjøre?
Ikke i det ytre vesen
I morgen
Israels sanne håp
Jøder, Johannes' disipler og virkelige kristne 1
Jøder, Johannes' disipler og virkelige kristne 2
Jøder, Johannes' disipler og virkelige kristne 3
Jøder, Johannes' disipler og virkelige kristne 4
Misjonæren
Ransak Skriften!
Sannhetens belte!
Sitat (Side 11)
Skjult, men åpenbart!
Synd!
Troens øyne
Vår helliggjørelse 1
Vår helliggjørelse 2
Vår helliggjørelse 3
Vår helliggjørelse 4

R. Tveteraas:

Rikets fremvekst

O. Ugland:

Klyng deg til Ham!
Med oss i Ordet til Betlehem
Tilflukt til Hans navn

Ukjent:

Bare to klasser
Dikt
Er jeg en av dem?
Han kom!
Hvordan kaptein Peter Østman ble frelst
Ikke for meg!
Kristus der - Kristus her!
Min fribillett til herlighetens land
Narren og lorden
Reformasjon unyttig
"Skyt hvis de tør!"
Åndens sverd

Jens Vangsnes:

Stadig påvirkning

Gudmund Vinskei:

Sitat

Svend Walnum:

Jesu kjærlighet
Kom!

Oss er i dag en frelser født!

Carl F. W. Walther:

Blikkstille!
Det største under!
Fariseeren og tolleren (Del 1)
Lov og evangelium

W. A. Wexels:

Farefull ferd!
Jesus vil føre oss over!

C. G. Winsnes:

En juletime i Herrens forgårder

Fredrik Wisløff:

Det uforskyldte
Forkynnes det for meget nåde?

Sogneprest Wulfsberg:

Be så skal dere få!

P. Waage-Erichsen:

Nåden derimot...!

Nils Th. Ylvisaker:

Guds lam - Herren vår rettferdighet
Rettens årsak

 

 

Forfatterregister: