Nytt Liv!
 

 
Tilbake 

 

Av Horatius Bonar 1808-1889

   Kristus, Guds visdom

   Kristus er Guds visdom - og i kjennskapet til denne Kristus er det visdom for deg.
Ikke bare visdom, men liv, tilgivelse, fred, herlighet og et evig kongedømme!
Studer Ham! Gjør deg kjent med Ham! Hva du nå enn måtte ignorere, ignorer ikke Ham. Hva du enn måtte overse, overse ikke Ham. Hva du enn mister, mist ikke Ham. Å vinne Ham er å vinne evig liv, - å vinne et kongedømme, - å vinne evigvarende salighet. Å miste Ham er å miste din sjel, - å miste Gud, - å miste Guds gunst, - å miste Guds himmel, - å miste den evige krone!
   Å. min venn og medmenneske! - jeg tiltaler deg, og igjen tiltaler jeg deg, - hva du enn mister, mist ikke Ham. Du har ikke råd til et slikt tap - slikt et uendelig, evig tap, - et tap som ikke kan kompanseres av noe, - her eller heretter.
   Andre tap kan være tunge, men de er lette sammenlignet med dette - som tapet av et sandkorn sammenlignet med en gullgruve. Andre tap kan vare i år, men dette for alltid.