Nytt Liv!
 

 
Tilbake 

 

Av Horatius Bonar 1808-1889

   Ikke noe mitt arbeid

   Har jeg da ikke noen gjerning å utføre i denne store sak som angår min tilgivelse? - Intet! Hva gjerning kan du utføre? Hva gjerning fra din side kan kjøpe tilgivelse, eller gjøre deg passende for den guddommelige gunst? Hva gjerning har Gud pålagt deg å gjøre for å oppnå frelse? Intet!
   Hans ord er meget klart og enkelt å forstå: "Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på Ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet" (Rom.4,5).

   Det er bare ved én gjerning et menneske kan bli frelst. Den gjerning er ikke din, men Guds Sønns gjerning.
   Den gjerningen er fullført.