Nytt Liv!
 

 
Tilbake 

 

Av Horatius Bonar 1808-1889

   "Min fred gir jeg dere"

   Resultatet av vår "mottagelse av Ham," eller "tro på Hans navn," er å bringe oss inn i den samme samvittighetstilstand, og den samme slags fred, som Han visste ingen synd inneholdt.
   Våre kar er i sannet små og rommer lite. Hans var større og kunne romme mer. Men det slags, - eller den kvalitet - av den fred som fyller dem, er den samme.
   Han har brakt fred ved sitt korses blod. I sannhet, Han er vår fred. Og så snart vi lærer dette å kjenne, og tar Ham som vår fred, blir vi delaktige, ikke bare i fred, men det som Han her kaller, - "min fred."