Nytt Liv!
 

 
Tilbake 

 

Av Horatius Bonar 1808-1889

   Om frelsende tro

   Med en svak tro og et fryktsomt hjerte, står mange syndere innfor Gud.
   Det er ikke styrken i vår tro, men fullkommenheten av Kristi offer som frelser! Ingen svakhet i troen, eller øyets uklarhet, - ingen skjelvende hånd kan forandre effekten av Kristi blod.
   Styrken av vår tro kan ikke føye noe til det, - heller ikke kan svakheten i vår tro ta noe fra Ham. Tro (svak eller sterk) leser fremdeles løftet: "Jesu Kristi Hans Sønns blod renser oss fra all synd."
   Om mitt øye til tider er så uklart at jeg ikke kan lese disse ord, gjennom blindende tårer eller forvirrende prøvelser, - så hviler troen på den sikre kjennskap til det faktum at LØFTET ER DER, og Kristi blod forblir i all dets makt og formålstjenlighet på alteret, uforandret og upåvirket.
   Gud sier at den troende er rettferdiggjort. Det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille.