Nytt Liv!
 

 
Tilbake 

 

Av Horatius Bonar 1808-1889

   Vantro

   I all vantro er disse to ting: En positiv oppfatning av seg selv, og en negativ oppfatning av Gud.
   Menneskets positive oppfatning av seg selv, får et menneske til å tenke at det er høyst mulig å vinne Guds gunst ved ens egen religiøse utøvelse, - og hans negative oppfatning av Gud gjør ham uvillig og redd for å legge sin sak helt og fullt i Herrens hender.

   Målet for Den Hellige Ånds gjerning (i å overbevise om synd) er å endre synderens oppfatning av seg selv, for så å redusere hans bedømmelse av sin egen karakter, slik at han skal se seg selv som Gud ser ham, og så høre opp med å anta det som mulig at han kan bli rettferdiggjort ved noen egen fremragenhet.
   Ånden endrer så hans onde oppfatning av Gud, for å åpne øynene hans for at den Gud som han virkelig har med å gjøre er all nådes Gud!
.