Det Gamle Evangelium

 

 

 

GUDS NEI OG GUDS JA

Om skjelne klart mellom lov og evangelium

C. F. W. Walther

 

Del 1

Forord + Tese 1 -8.

Del 2

Tese 9 - 16

Del 3

Tese 17 - 21

Del 4

Tese 22 - 25

 

Legg siden til Favoritter! Klikk her!