Det Gamle Evangelium

 

 

Dette blir en side konsentrert om C. O. Rosenius og Roseniusrelatert stoff 
her på websiden og ute på nettet ellers.

Arven Forlag

Den nye sangen

En skjult rettferdighet

Husandaktsboka

I syndsforlatelsens rike

I Åndens helliggjørelse

Kom! For alt er ferdig

Kristus vår rettferdighet! (Korte andakter)

Ord for dagen (Korte andakter)

Pietisten Online

Romerbrevskommentaren

Søndagens teks

 

Legg siden til Favoritter! Klikk her!