Bestilling av bøker, hefter og DVD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake

 

 

Om Bokomtale

Del på Facebook

 

 

 

 

 

Antall Bilde Tittel Pris

Sendebrevene
En kort gjennomgang av sendebrevene i Åpenbaringsboken
28 sider

Av Einar Kristoffersen

Kr. 20,- + porto

Jonas - profeten
En kort fremstilling ut fra Jonas' kall og sendelse
40 sider

Av Einar Kristoffersen

Kr. 30,- + porto

Livet i Guds Sønn - Andaktsbok
Korte andakter for hver dag i året
344 sider
Ny utg. med ill. av Hermann J. Kverme

Av Einar Kristoffersen

Kr. 200,- + porto

Ved nåden i Kristus Jesus - Prekensamling
Korte prekener over kirkeårets tekster.
Evangelietekstene 1 tekstrekke
347 sider

Av Einar Kristoffersen

Kr. 150,- + porto

 

 

Om linkene over ikke fungerer så kan du bestille Her!

 

For- og etternavn:
Adresse:
Postnummer:
Poststed:
Land:
E-mail: