1. Gud og Hans skaperverk

2. Mannen som var født blind

3. Jeg er den jeg er

4. Lyset i våre hjerter

5. Hva nåde er!

6. Tjen hverandre med nådegavene

7. De to slags offer Video

8. Gled dere i Herren!

9. Blodets kraft

10. Paktstegnet!

April