1. Fall og rettferdighetens gave

2. Jesus og Nikodemus

3. Herrens gjestebud

4. Fortaptes Frelser

5. Som det avvente barn

6. Samfunns ånd

7. Den rette grunn!

8. Hva mangler ennå?

9. Et øyenvitne til staden!

10. Nåde for synder

August