1. Gjør døren høy!

2. Se, hvor stor kjærlighet!

3. Trøst mitt folk og rydd vei

4. Avlet i Krisus Jesus ved evangeliet

5. Kvinnen ved brønnen

6. Styrket ved Ham!

7. Troens gjenstand

8. Hør!

9. Akt på mine ord! Video

10. Åndens vitnesbyrd

Desember