1. Han fikk navnet Jesus

2. Den sanne drakt! Video

3. Våre lamper slokner!

4. Skillet

5. Stakkaren og skaperen

6. To veier ligger foran deg!

7. Gideon

8. Sann Herrens frykt

9. Det sanne vitnesbyrd

10. De goder som skulle komme!

Januar